Svartkonsten

Hansson, Ola

| 2019

Flag from sv

0


Ola Hansson (1860-1925) gjorde sig ett namn sompoet, novell- och romanförfattare, journalist ochkritiker. Mest ihågkommen anses han vara för detprosalyriska verket Sensitiva amorosa (1887), somskapade skandal på sin tid och drev Hansson bortfrån Sverige och ett liv i exil. Sent omsider fick dockHansson ett erkännande på svensk mark. SvenskaAkademien hallstämplade Hansson som misskäntgeni genom att ge honom ett statligt livstidsstipendium1907. Svartkonsten (1906) demonstrerar författarens revoltbehov.I denna diktsamling tar Hansson sikte på attavslöja Europas politiska och kulturella förfall. Härsynliggörs också författarens paranoida fantasi, såtillvidaatt han föreställer sig att det existerar etthemligt förbund av potentater, vilka har utövat oförrättermot hans hustru, författaren Laura Marholm. Delar av Svartkonsten trycktes i Folkens visor (1911).Här återfinns verket i sin helhet tillsammans...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok