Strövtåg genom århundraden; Betraktelser från Lund

Blom, K Arne

| 2015

Flag from sv

0


Tänk dig att boken du nu håller i din hand varsamt plockas upp ur jorden, fragment för fragment, av en arkeolog om tusen år. Om arkeologer fortfarande kallas så år 3015. Hur de än benämns, så föreställer jag mig att de har utvecklat en överlägsen teknik, som kan återskapa orden som en gång trycktes, på pappersark vi idag skulle beskriva som nära nog upplösta av vatten och jord. Återinförda i det eviga kretsloppet.Dit kommer såväl denna boks författare som dess läsare att vara för länge sedan återinförda när 3000-talets arkeologer utför sin moderna läsekonst. Vilka vi forntida läsare har varit, vad vi tänkt och känt när vi för länge sedan vände bladen i denna bok, det kommer att förbli ett ämne för vaga spekulationer eller ointresse. Våra innersta bevekelsegrunder har vi lyckats dölja för eftervärlden. Men författarens uppenbarade ord kommer att vara desamma när de framträder inför arkeologernas...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok