Johan August Strindberg

Myrdal, Jan

| 2000

Flag from sv

10


Tölpaktig. Tvetydig. En riktig svensk skriftställare alltså. Så karaktäriserar Jan Myrdal vår svenska nationalförfattare August Strindberg. Med sin vanliga språkliga energi demaskerar Myrdal sin viktigaste litterära förebild för att göra honom skrovligare, mindre rumsren än i festtalsretoriken: en levande människa, inte ett monument. Jan Myrdal tar upp sidor hos Strindberg som inte tidigare givits någon belysning. I ett kapitel diskuterar han Strindbergs antisemitism uppenbar i flera verk vid 1880-talets början men förtigen i den officiella litteraturhistorien. Myrdal visar hur osjälvständigt tidstypisk Strindberg var i denna fråga och hur han gradvis kom att överge sin ståndpunkt. I ett annat kapitel visar han med hjälp av nyupptäckta brevcitat hur djupt Strindberg sårades i sin självkänsla när hans andra hustru, Frida Uhl, övergav honom för den tyske författaren Frank Wedekind. Hans...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok