Stat, individ och marknad

Norberg, Johan

| 2000

Flag from sv

3


Medan västvärlden efter andra världskriget inspirerades av keynesiansk ekonomisk teori och byggde upp stora välfärdsstater, började akademiker och tänkare från olika håll avslöja problemen med statlig kontroll och visa på att det kanske fanns större potential i individ, civilsamhälle och marknadsekonomi än man hade föreställt sig. Denna antologi introducerar sex av de viktigaste liberala tankeströmningarna: Chicagoskolan, public choice, den nya institutionella ekonomin, österrikiska skolan, rättighetsliberalismen och neo-aristotelianismen.Gemensamt för de olika perspektiven är den återupprättelse de ger idén om frivilligt samarbete. Ett samhälle behöver inte hållas ihop med politiskt tvång och centraliserade beslut, tvärtom är gemensamma överenskommelser och egenintresse ofta betydligt bättre och effektivare för att organisera tillvaron. Hand i hand med detta går en skepsis mot en...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok