Stadier på livets väg. Bd 1

Med sitt kanske främsta diktkonstverk, Stadier pålivets väg, som utkom år 1845, ville Sören Kierkegaard fullfölja sin idé om existenssfärerna, eller"stadierna", som han hade påbörjat i Antingen*eller två år tidigare. Här, i Stadierna, utvecklarKierkegaard sin vision av tre existensmöjligheter:den estetiska, den etiska (båda ingår i band 1 avdenna utgåva) och den religiösa (i band 2). För densom inte redan läst Kierkegaard torde Stadiernaerbjuda den lättaste vägen in i hans tankevärld.I första delen av detta första band tas läsaren medpå ett gästabud, som under mottot "In vino veritas" utvecklas till en nattlig orgie på temat kärleken och kvinnan. Likheten med Platons Symposion är inte att ta miste på. Bland deltagarna återfinns kända Kierkegaard*pseudonymer: Victor Eremita, Johannes Förföraren, Constantin Constantiusm.fl. I den andra delen, ¬Varjehanda om äktenskapet mot invändningar¬, är...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok