Språk och kön

Milles, Karin

| 2007

Flag from sv

13


Författarna diskuterar och problematiserar våra kulturella föreställningar om språkskillnader mellan könen med utgångspunkt i den massmediala verkligheten och våra vardagliga erfarenheter. De visar att många av förställningarna om språkskillnader mellan könen är konstruerade och saknar grund. I stället är sambanden mellan språk många och svårfångade. Språk och kön är landets första vetenskapligt uppbyggda lärobok i ämnet. Den vänder sig både till studenter och till yrkesverksamma. Boken kan användas på utbildningar i bland annat språkvetenskap, nordiska språk, genusvetenskap och lärarutbildningar. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Julia Billstein

2015-02-08

Betyg

Upplyser om det som vi omedvetet accepterat. Det skulle däremot vara kul om innehållet jämfördes med den biologiska biten också för ett större helhetsintryck.