Spår av teorier i praktiken

Claesson, Silwa

| 2002

Flag from sv

6


Under senare år har flera yrkesutbildningar strävat efter att få vetenskaplig inriktning. Det har medfört att de blivit en del av universitet och högskola. Vad har det resulterat i? I boken får läsaren exempel på hur vetenskaplig strävan kan komma till uttryck i praktiken för lärare. Några pedagogiska och didaktiska teorier som varit aktuella under senare år presenteras – konstruktivism, det sociokulturella perspektivet och fenomenografi. Samtliga dessa teorier fokuserar på olika sätt elevens lärande. En beskrivning av hur några lärare som inspirerats av dessa teorier faktiskt arbetar presenteras för läsaren. Vidare behandlas begrepp såsom livsvärld, reflektion och förtrogenhetskunskap. Boken är avsedd för alla som är intresserade av relationen mellan teori...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok