Sonetter

Shakespeares "Sonetter" anses vara de mest personliga och självutlämnande texter som författaren skrivit. På ett oöverträffbart sätt gestaltas här vad det innebär att vara människa.Om kärlekens olika faser,om naturens omutliga villkor och om alltings förgänglighet,handlar flertalet av dessa 154 dikter. Men här ges också uttryck för en obändig tro på den egna diktens kraft och förmåga att överleva tid,död och glömska.Lena R. Nilssons nytolkningar ger dessa klassiska dikter(först utgivna 1609)en modern språkdräkt, som gör dem tillgängliga för den nutida läsaren.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Kenneth Olausson

2011-02-24

Betyg

Jag har två versioner på svenska av mr Shakespeares sonetter. Den ena översatt av Sven Christer Swahn, den andra av Eva Ström. Översättningarna illustrerar det nästan omöjliga med att översätta just poesi - de är i en jämförelse mycket olika, även om jag bedömer Ströms som den mest lyhörda. Ströms version är också intressant av det skälet att hon själv kommenterar varje sonett. Intressant, men tveeggad. Jag kommer inte förbi intrycket att man som vanlig simpel litteraturälskare i huvudsak skall ge fan i att läsa kommentarer eller analyser. Åtminstone mitt intryck blir att de i all sin förträfflighet, i all sin kunskap, i all sin hänvisning till en slags full kontext, i all sin etc inte är en vägledning till dikten utan snarare leder (åtminstone mig) bort från den. Förlåt mig, Eva Ström! Men - som tur är finns dikterna kvar för egna trevande försök till läsning med den kunskap, inlevelseförmåga och känslighet man själv har, eller inte har. Swahns översättning köpte jag skamligt nog mest för Ulf Lundells illustrationer. Så jag säger som Lundell i sitt förord: "Thank you, Willie!".