Sociala fällor och tillitens problem

Rothstein, Bo

| 2003

Flag from sv

12


Tillit till medmänniskorna, uppfattningen om andras laglydighet, hederlighet och allmänna hygglighet är avgörande för samhällets sätt att fungera. Bristande tillit leder lätt till att man inte samarbetar för det gemensamma bästa, trots att aktörerna inser att alla förlorar på detta. Misstron mot andra leder ofta till så kallade sociala fällor som kan få förödande konsekvenser för aktörerna själva. Författaren analyserar här vad som hänt med tilliten och förtroendet i det svenska samhället under efterkrigstiden med utgångspunkt i begreppet det sociala kapitalet. Han hävdar att svenskarna visar såväl varandra som sina myndigheter hög grad av förtroende. Men hur har den tilliten uppstått? Finns det skäl att tro att Robert D. Putnams teori stämmer, nämligen att tillit och förtroende ? grunden för det sociala kapitalet ? uppstår genom aktivitet i organisationer och sociala nätverk? Bo Rothstein...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok