Social ångest

Kåver, Anna

| 2014

Flag from sv

3


Social ångestär ett av de vanligaste ångestsyndromen, och kallades tidigare social fobi. Kärnan utgörs av en stark rädsla för att bli granskad och att göra bort sig ? med undvikande, oro och nedstämdhet som följd. Anna Kåver berättar initierat vad social ångest är, varför man drabbas och hur KBT- behandling går till, både individuellt och i grupp. Denna nya utgåva är uppdaterad med de nya diagnoskriterierna i DSM-5 och beskriver även hur imaginära tekniker kan hjälpa klienter med traumatiska sociala minnen. Hon diskuterar även hur temperament, personlighet ? och mer specifikt introversion ? påverkar oss i våra sociala liv.Social ångest är skriven för studerande och yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter, socionomer och läkare ? samt för alla som själva lider av social ångest.?På ett tydligt och respektfullt sätt presenterar Anna Kåver den mest framgångsrika modellen för social...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

astro cyt

2014-07-02

Betyg

Boken beskriver inledningsvis både introversion och blyghet som normala fenomen, samt sedan social ångest som kan utvecklas om livet påverkas för mycket av svårigheterna. Både själva diagnosen, individualbehandling samt gruppterapi beskrivs ganska ingående. Väldigt bra och intressant. Jag lärde mig mycket nytt.