Slaveri : 1500 till 1800

Harrison, Dick

| 2007

Flag from sv

17


Dick Harrison, professor i historia och författare till ett flertal böcker, beskriver här slaveriets historia ur ett allomfattande, globalt perspektiv, från forntid fram till nutid. Denna andra del av tre behandlar perioden 15001800. Precis som i första bandet varvar Harrison en översiktlig skildring av utvecklingen med djupdykningar i enskilda slavars öden. Här beskrivs det som kanske oftast förknippas med slaveri: Atlanten, triangelhandelns expansion och plantageekonomins förutsättningar. Men samtidigt utvecklades andra typer av ofrihet i den islamiska världen och vid Indiska oceanens kuster. Osmanska riket, en av epokens verkliga stormakter, blev så beroende av sitt slavsystem att imperiet i praktiken kom att regeras av en slavklan i Konstantinopel. De var sannolikt de mäktigaste och rikaste slavar som någonsin existerat, men de förblev ofria. Och i Nordafrika försattes hundratusentals...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Michael X

2011-06-15

Betyg

Överraskande bra och nyttig bok. Överraskande bra för att vara av Harrison som kan som kan vara ganska PK och en ganska ordinär sagoberättare. Särskilt nyttig är skildringen av inhemskt afrikansk slaveri som går emot de populära fördomarna. En stark 4:a, nästan 5:a.

(Min positiva upplevelse beror också på att jag läser den här andra boken först, vars tidsperiod intresserar mig mest. Sedan påbörjade jag första boken men redan inledningen där slog mig just med sin PK- och sagokaraktär. Den ser ut som en 2:a eller 3:a...)

N

Nedhal Pirababi

2009-12-13

Betyg

Det är riktigt att afrikaner själva var delakiga i att slvahandeln blomstrade, men vem började slavhandeln mot ett folk som levde i harmoni med naturen