Skeppsbron i Göteborgs hjärta

Wedel, Kristian

| 2017

Flag from sv

0


Skeppsbron var i början av 1600-talet en vassbevuxen, lerig älvstrand och Göta älv var grund och bred. Med ett djup av 2-3 meter var älven inte farbar för större fartyg utan dessa fick ankra upp i djuphålan vid Klippan i älvens mynning. Detta var innan Göteborgs befästningar och kajer ännu anlagts. Att anlägga hamnen vid Skeppsbron var ett evighetsarbete vilket denna bok noga beskriver. Man skulle i detta älvdelta med tjock uppslammad lera och uppdykande bergknallar anlägga beständiga kajer och försvarsanläggningar ? det var inte riktigt torrt någonstans I ryggen hade anläggarna berget Otterhällan med branta stup. Det som ej verkade möjligt kunde dock genomföras med blod, svett och tårar ? Skeppsbrons historia kunde börja.I residenset vid Skeppsbron, Göteborgs äldsta byggnad, dog Karl X Gustav år 1660. På Skeppsbron startade Alexander Keiller Göteborgs Mekaniska Verkstad vilket senare utvecklades...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok