Skapande företagsledning

Normann, Richard

| 1975

Flag from sv

1


Skapande företagsledning handlar om ledarskap i stora organisationer. I en värld som kännetecknas av allt större osäkerhet och flera restriktioner ökas kraven på förnyelse. Men denna måste i ökad utsträckning komma ifrån redan existerande - etablerade och ofta mogna eller övermogna - företag och andra organisationer. Vilka är villkoren för effektivitet och excellens i en organisation.? Vad är myter och vad är värdefull kunskap ifråga om hur gamla verksamheter omtolkas och hur nya verksamhetsgrenar växer fram i etablerade organisationer? Och hur kan utövandet av ett entreprenöriellt och statsmannamässigt ledarskap - genom att ställa diagnos på företagets situation och väga olika yttre och inre växtkrafter - hjälpa fram de nödvändiga...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

kent lundgren

2015-01-12

Betyg

Richard Normann var en av skaparna bakom begreppet "affärsidé"