Själens hjärta

Zukav, Gary

| 2003

Flag from sv

0


I Själens hjärta bygger Gary Zukav vidare på de resonemang han lanserade i Själens boning och utvecklade i Själens berättelser. I den nya boken resonerar han vidare kring hur vi kan utvecklas som människor genom att lyssna till vår intuition och bli medvetna om våra emotioner. Enligt Zukavs sätt att tänka har mänskligheten nu nått till en punkt där den tar ett nytt steg i evolutionen. Vi lär oss att lyssna inåt. Vi låter emotionerna bli våra vägledare för att kunna öka upplevelsen av närvaro i nuet. Det är när vi blir medvetna om hur vi skyddar oss bakom känslomässiga projiceringar ? som döljer våra verkliga känslor av värdelöshet,rädsla och brist på kärlek ? som vi kan se de mönster som gör att vi utvecklas till autentiska personer. Då blir vi starka i ordets egentliga betydelse; inte genom självhävdelse, självförsvar eller att stänga av vår sårbarhet. Med hjälp...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok