Silas Marner

Eliot, George

| 1955

Flag from en

109


In this heartwarming classic, a gentle linen weaver named Silas Marner is wrongly accused of theft actually committed by his best friend. Silas exiles himself to a rustic village, where he finds spiritual rebirth through his unselfish love of an abandoned child. Includes a new Afterword. Revised reissue.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Izabela Horn

2019-07-06

Betyg

Bror och syster var relativt lättläst för att vara en klassiker, språket kändes modern. Men så som många klassiker är har boken stundvisst varit seg, vissa beskrivningar har varit onödigt långa, boken hade kunnats korta av. Däremot gav den jätte bra beskrivning av kvinnornas i den borgliga familjens situation. Barnuppfostran, skillnader mellan pojkar och flickor mm . Det är en bok som lämpar sig för bokcirklar då den kan ses från många olika perspektiv. Helt klart läsvärd

Annika Olsson

2019-02-08

Betyg

Silas Marner är en ödmjuk man som inte gör så mycket väsen av sig.
Han är olycklig och ensam men finner en mening med livet efter adoptionen av en liten dotter.
Det är en berättelse som berör, som är lite saktmodigt men ändå spännande berättad.
Tyckte mycket om den.

Zack Simone

2017-09-28

Betyg

Pust, stön och stånk. Nu är den färdig. 

Börjar olidligt med det tröttsamma boftgiftandet av ung kvinna. Bättrar sig betydligt och är emellanåt riktigt jävla bra. Relationsdelarna är mycket givande även om jag verligen inte förstår Dorotheas brutala moral. Men med 400 av 800 sidor utfyllnad går det inte ge mer än en trea i min rigida värld av betyg.

Marilyn Mansilla

2015-02-20

Betyg

En berörande historia om kärlek och att finna meningen i livet.

Per Englund

2012-09-25

Betyg

Svårt att komma in i

Sofia Åkerberg

2010-04-21

Betyg

The Mill on the Floss är i mångt och mycket ett förarbete till Middlemarch. Den noggranna beskrivningen av livet i en mindre stad på landsbygden finns även här men karaktärerna är i vissa avseende något mindre utvecklade och persongalleriet är mindre. Både på gott och ont är Mill också något mer humoristisk i sin framtoning, särskilt när man få stifta bekantskap med mostrar och morbröder.

Men framförallt huvudpersonen Maggie Tulliver är oerhört omsorgsfullt beskriven, inte bara vad gäller utseendet allteftersom hon växer upp utan framförallt hennes känslo- och tankeliv – Eliots paradgren får man väl kalla det. Ett starkt porträtt av en flicka/kvinna som i tidens anda hade få möjligheter att påverka sitt eget liv och ständigt slits mellan att göra det hon egentligen önskar och eftersträvar eller istället göra det som både hon och andra anser vara hennes plikt.

Mill är tung att komma igång med, beskrivningarna av Maggies och brodern Toms barndom tar sig liksom aldrig men man blir rikt belönad om man framhärdar. Berättelsen blir ibland kanske lite väl pratig och ordrik och slutet är väldigt abrupt, nästan som om Eliot inte riktigt visste hur hon skulle lämna Maggie och Tom och därför gjorde det enkelt för sig. Men mycket av detta vägs upp av bekantskapen med Maggie och de förstklassiga beskrivningarna av hennes liv och utveckling.

Sofia Åkerberg

2010-04-08

Betyg

Anses vanligen som en av de klassiska engelska romanerna med sina djuplodande beskrivningar av livet i en mindre stad, främst beskrivet genom mycket detaljerade personporträtt av de mest varierande karaktärer. Tidsmässigt ser Eliot till att tydligt markera perioden (tidigt 1830-tal) genom talrika diskussioner kring ”the reform bill” samt jordbrukets utveckling och Humphrey Davy. Så trots vissa lätt komiska karaktärer här och var är Middlemarch primärt en realistisk roman.

Tonvikten ligger på de olika karaktärernas tankeliv och psykologi och hur de sedan agerar utifrån de premisserna. Eliot lägger ned stor möda på att låta karaktärerna själva fundera fram och tillbaka när de ställs inför ett dilemma och ofta gör hon en poäng av hur de agerar tvärt emot sunt förnuft och logik – det är ofta istället känslor och tillfälliga situationer som styr människors agerande.

Middlemarch är obevekligen fascinerande även om den är i längsta laget och Eliots berättarröst blir lite väl mästrande ibland. Dels beror det på att hon beskriver flera olika karaktärer som befinner sig på flera olika stadier i livet och i samhällets hierarki, dels beror det på den enorma detaljrikedom hon lägger fram rörande människors tankeliv. Framförallt fastnade jag för hennes beskrivningar av doktor Lydgate och Rosamund Vincys vedermödor när de väl gifter sig – inte minst hur Lydgate gräver sig allt djupare ned i skuldträsket och plötsligt tänker tankar som varit otänkbara bara en kort tid innan.