Signalarter : indikatorer på skyddsvärd skog : flora över kryptogamer

Nitare, Johan

| 2000

Flag from sv

1


Skogsstyrelsen presenterar nu en flora över signalarter. Denna bok kan vägleda och inspirera många skogsbrukare och naturvårdare runt om i vårt land i det viktiga arbetet med att bevara skogens biologiska mångfald. Denna flora beskriver mossor, lavar och svampar som kan användas som praktiska indikatorer på skyddsvärd skog. Med signalarterna kan man urskilja och kvalitetsbedöma områden med höga naturvärden. Boken utgör en värdefull kunskapsälla för alla som har intresse för skog och naturvård.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok