Sighsten

Werkelid, Olof

| 2009

Flag from sv

14


Sighsten Herrgård var modeskaparen ochtrendsättaren som på många sätt definierade1970- och 1980-talen. Han var dessutommodellpappa, festfixare och PR-geni.Kanske mest känd är han för att ha skapatunisexoverallen, och för att ha öppnat dörrarsom tidigare varit stängda för svenskt modei världen.Den 29 juli 1987 trädde Sighsten Herrgårdfram i Aktuellt och berättade att han varhiv-smittad. Detta resulterade i en debattoch en öppenhet om sjukdomen som dittillsvarit helt frånvarande i Sverige; genomSighsten fick aids ett ansikte.Boken Sighsten kom ut för första gången1987 och skildrar hans glamorösa jetsetliv ocharbete runt om i världen, men också kampenmot sjukdomen. Denna nyutgåva innehållerett nyskrivet förord av Carl Otto Werkelidoch efterord av Sighstens nära vänner LottaLewenhaupt och Gittel Oldbring samt avhans läkare, PehrOlov Pehrson.Carl Otto Werkelid är journalist ochkulturråd...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Petra Hansson

2010-12-12

Betyg

Högsta poäng till omslaget. En intressant bok om Sighsten Herrgårds liv. Så mycket han gjorde förutom unisexoverallen. Boken ger också en bra inblick i Aidshysterin som infann sig. Ett fint och varmt porträtt. Texten var lite hoppig och krånglig ibland, vilket avgjorde för betyget 3.

Betyg

Lättläst bok om Sighsten.Lite skrap på ytan om hans liv och karriär.

Thomas Rosswall

2009-12-01

Betyg

Ett viktigt tidsdokument, som jag just avslutat på World Aids Day. Svårt att arbeta ihop en övertygande bok, när en av författarna gått bort. Trots detta en intressant läsning.