Seeing

Saramago, José

| 2006

Flag from en

19


Despite the heavy rain, the presiding officer at Polling Station 14 finds it odd that by midday on National Election day, only a handful of voters have turned out. Puzzlement swiftly escalates to shock when eventually, after an extension, the final count reveals seventy per cent of the votes are blank - not spoiled, simply blank. National law decrees the election should be repeated eight days later. The result is worse; eighty-three per cent of the votes are blank. The incumbent government receives eight per cent and the opposition even less. The authorities, seized with panic, decamp from the capital and place it under a state of emergency. In his new novel, Jose Saramago has deftly created the politician's ultimate nightmare: disillusionment not with one party, but with all, thereby rendering the entire democratic system useless. Seeing explores how simply this could be achieved and how...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Kenneth Olausson

2012-10-03

Betyg

En stilistiskt säker beskrivning av vad som händer i det totalitära samhälle som till varje pris försöker försvarar sina positioner. Men till ingen nytta. Det kommer alltid att finnas de som har mod och kraft att reagera och försvara anständighet och rätten till ett liv. De som visar sig vara starkast i det sista ögonblicket. Vill man hoppas.