Satan är dagens man

Denna berättelse om universums negativa kraft och om människans multidimensionella natur utspelar sig på ett värdshus i Schweiz något av 1900-talets sista år. På värdshuset har ett antal människor samlats som tillsammans utgör ett tvärsnitt av de styrande krafterna i dagens samhälle. Till sällskapet sluter sig en mystisk främling som bestämt hävdar att det inte är Gud, som människorna talar så mycket om och slentrianmässigt dyrkar med ceremonier och ritualer, som är den förhärskande kraften i materien. Det är inte den altruistiska kärlekens kraft som Jesus förespråkade som styr världen, utan det är sinnets, egots kraft som , förkroppsligad i Satans gestalt trängt in i och styr de mänskliga aktiviteterna inom politiken, näringslivet, ekonomin, religionen och t o m familjelivet. Genom sin berättelse, som bl a omfattar en förklaring till vad som egentligen låg bakom och influerade...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok