Samlande skrifter I-V

Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är kontrasternas författare. Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande begär och isande övergivenhet. Mot den sinnliga världens lockelse står tomheten och meningsförlusten; mot intigheten står hoppet om evig salighet.Stagnelius var mångsidig och med tanke på sin tidiga död synnerligen produktiv. Efter debuten med eposet Wladimir den Store kom samlingsverket Liljor i Saron med både lyrik, som den mäktiga dikten "Suckarnes Mystär", och ett drama, Martyrerna. Med sorgespelet Bacchanterna och det kosmiska dramat Albert och Julia tog han ytterligare steg mot offentligheten. Bland de efterlämnade handskrifterna återfinner man kända dikter som "Endymion" och "Till Förruttnelsen", men också filosofisk prosa, epik och dramatik. Med sitt djupsinne och sin intensitet har Stagnelius befäst sin ställning som en av Sveriges verkligt stora litterära klassiker....

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok