Samlade skrifter 2

Med sina fyra Otidsenliga betraktelser (1873-1876) fullföljer Friedrich Nietzsche det förräderi mot samtidens vetenskap och kultur han begick med förstlingsverket Tragedins födelse (1872). I dessa essäer mot strömmen formuleras en sträng, existentiell kritik av fabriksvetenskap och filiströs framgångsfilosofi. Tillsammans med flera efterlämnade texter från samma tid bildar de grundvalen för den kamp mot kulturen som småningom antar karaktären av ett attentat på två årtusendens onatur och människostympning. Essäerna uttrycker Nietzsches djupa misstro gentemot en kultur som inte vill se sanningen om sig själv i ögonen.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Frank Berglund

2009-10-14

Betyg

Nietzsche<3

Tor von Geijer

2009-09-17

Betyg

!