Samlade skrifter : Tragedins födelse. Filosofin under grekernas tragiska ti

"Tillvaron och världen är evigt rättfärdigad bara som estetiskt fenomen"Tragedins födelse från 1872 är Nietzsches första bok. Som klassisk filolog och romantisk filosof i Schopenhauers anda tar han sig här an den antika tragedins problem. Utifrån det berömda begreppsparet dionysiskt och apolliniskt leder det till en kritisk omvärdering av den västerländska konstnärliga och vetenskapliga kulturen. Boken trycks här i en ny svensk översättning av Martin Tegen tillsammans med Joachim Retzlaffs översättning av det ofullbordade utkastet "Filosofin under grekernas tragiska tidsålder" från 1873."När Nietzsche själv blickar tillbaka på sitt förstlingsverk Tragedins födelse, i det förord som inleder nyutgåvan från 1886, framträder den för honom som en 'problematisk bok'. Dess författare beskrivs i milt ironiska termer som en 'gåttydare' och som en 'mystisk och nästan menadisk själ', som kanske 'hellre...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok