Samhälle och religion

Freud, Sigmund

| 2008

Flag from sv

5


Samlade skrifter av Sigmund Freud, volym X. Denna volym av Freuds samlade skrifter ägnas åt Freuds försök att i sitt tänkande använda sig av sina psykoanalytiska teorier för att forma visioner kring samhällets uppkomst och nödvändighet för den mänskliga kulturen. Faderdråp och hantering av skuldkänslan, utgör tankebyggnadens hörnstenar. Härvid spelar Freuds tankegångar kring överjagets utveckling och funktion en avgörande roll för samhällets uppkomst, vidmakthållande och kontinuitet. Översättare Lars W. Freij och Eva Backelin

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

TERTIO

2015-09-01

Betyg

Mycket underhållande. Freud ersätter det omöjligas religion med det sannolikas vetenskap. Han bidrar till tankens förundran och laddning som en materialistisk historiker eller strukturalistisk antropolog inte kan. Detta väcker lust till lärdom och vetande. Det är väl så en spekulation försvarar sin plats i slutet av varje större utläggning på säker mark. Briljant hursomhelst.