Rosor för nordiska trädgårdar : klätterrosor, rabattrosor

Detta är det största verk om rosor som någonsin skrivits på svenska. Efter ca 10 år är det nu dags för en omarbetning och ny uppdelning. I stället för två delar blir det tre delar för att boken ska bli lättare att hitta i. Varje ros beskrivs både i text och bild. Del 1 omfattar alla buskrosor, det vill säga både gammaldags buskrosor, de som introducerats före 1867, och moderna buskrosor. Del 2 innehåller klätterrosor och rabattrosor. Här har några nya klätterrosor tillkommit. I avsnittet om rabattrosor finns några nya kanadensiska sorter och också äldre sorter som exempelvis floribundarosor som plantskolorna har börjat ta in igen. De senaste forskningsrönen när det gäller arternas historia och utveckling har lagts till. Den största förändringen är namnskicket som har förändrats genom beslut inom internationella botaniska organisationer och rossällskap. På många ställen ser därför...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Lena L

2009-12-31

Betyg

Ovärderligt praktverk för rosälskare.