Röda Rummet (alfabetisk)

Thörn, Pär

| 2010

Flag from sv

5


Vad händer om man sorterar varje ord i en traditionell svensk roman alfabetiskt? Blir verket mer logiskt? Löser man upp det? Eller får det en helt ny mening? Pär Thörns åttonde bok, Röda Rummet (alfabetisk), angriper på detta sätt August Strindbergs nationalepos Röda Rummet. Genom en konsekvent sortering av det strindbergska verkets alla ord i alfabetisk och kronologisk ordning ställer Pär Thörn frågan om vad ett litterärt verk består av. Kapitelvis framträder en mäktig ljud- och bildvärld där den ursprungliga historien om Arvid Falk och hans äventyr i Stockholms konstnärskretsar reduceras till något som bara ibland glittrar till bland ordblocken. På en och samma gång rör sig Röda Rummet (alfabetisk) mellan läsarter som listan, databasen, den konkreta poesin, remixen, attentatet, den positivistiska litteraturanalysen, partituret och den konceptuella konsten. På detta sätt relateras det...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

O

oscar forsman

2011-03-03

Betyg

idén är bättre än boken i sig, men idén, vilken fantastisk idé.