Rites of Passage

Golding, William

| 1980

Flag from en

18


In the cabin of an ancient, stinking warship bound for Australia, a man writes a journal to entertain his godfather back in England. With wit and disdain he records mounting tensions on board, as an obsequious clergyman attracts the animosity of the tyrannical captain and surly crew.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Philip Stenström

2018-11-24

Betyg

Sjöfarares riter (Originaltitel: Rites of Passage) - William Golding

Det är början av 1800-talet och ombord på ett engelskt skepp, som avreser från England med Australien som slutdestination, försöker besättningen behålla besinningen och modet uppe. Edmund Talbot är en av dessa passagerare. I sin journal återger han reflektioner och tankar ombord på ett skepp fylld av riter och vidskeplighet.

I dagboksform får läsaren bekanta sig med Edmund Talbot ombord på ett engelskt skepp i början av 1800-talet. Det är ett skepp varpå klasshierarkin avgör rang och status. Edmund Talbot, i sina dagboksjournaler, berättar om livet ombord och de riter som sjöfarare efterlever med vidskeplighet. Vidskepelserna är många och efterlevs nitiskt av vissa. Prästen Colley, som vistas ombord, blir en passagerna som får känna av det värst. Det är roman som är utomordentligt välskriven och som lyckas fängsla andan och livet ombord på ett ensligt och utelämnat skepp på öppet hav. Sjöfarares riter av William Golding är en roman som tar med läsaren på en resa som man sent ska glömma.