Reflex ABC 2:a uppl

Nilsson, Lennart

| 2002

Flag from sv

1


Reflex ABC - ny upplaga Författare: Almgren/Höjelid/Nilsson/Persson/Skärstrand Reflex ABC har kommit i en ny kraftigt reviderad upplaga. Alla kapitel har skrivits om och förändrats utifrån de förändringar som ständigt sker i samhället. Det finns flera nya kapitel, bland annat ett metodkapitel med källkritik och analysverktyg. Dessutom ingår det fallstudier, case, i varje kapitel som gör teorin mer verklighetsanknuten. Språket har förenklats, boken har ny layout och är numera helt i fyrfärg. Reflex - ABC är en basbok i samhällskunskap avsedd för A-, B- och C-kursen. Reflex - ABC ger en utförlig faktabakgrund för samhällskunskapsämnets alla delar. Ett enkelt språk och en tydlig struktur gör den lätt att arbeta med för både lärare och elever. Olika samhällsfrågor belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Genom en överskådlig formgivning, en detaljerad innehållsförteckning...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok