Rättsregler

Hydén, Håkan

| 2001

Flag from sv

11


Denna bok ger en introduktion till juridiken genom rättsreglerna. Här förklaras vad domaren gör när han dömer genom att den juridiska metoden för problemlösning presenteras med praktiska utgångspunkter. Vidare sker en översiktlig genomgång av rättssystemets uppbyggnad och indelning. Särdragen i olika typer av rättsregler framhålles. Skillnaden mellan generalklausuler och ramlagar diskuteras. Vidare betonas rättens roll i ett användarperspektiv, dvs. för alla som är beroende av rättsregler i sitt arbete utanför domstolarna, t.ex. revisorer och personaladministratörer. I denna femte upplaga finns ett avsnitt om IT-rätt och ett omfattande kapitel om Internationell rätt. Vidare genomgås sedan tidigare hörnpelarna i den demokratiska rättsstaten, maktdelningen och de grundläggande principerna för rättskipning, förvaltning och kontroll, liksom lagtolkningsmetoder med stöd av olika rättskällor...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok