Prinsessan de Cléves

Prinsessan de Clèves är ett erkänt banbrytande, modernt verk. Frankrikes president Nicolas Sarkozy uttalade sig många gånger förklenande om Mme de Lafayettes klassiska kärleksroman Prinsessan de Clèves från 1678. Med den måste man dra gränsen för vad en vanlig människa idag kan tänkas läsa, menade han. Presidenten möttes av protester från bokläsare som själva förbehöll sig friheten att välja sin läsning. Stämningarna tog sig uttryck i en knapp med texten JAG LÄSER PRINSESSAN DE CLÈVES , ett motto för klassikerläsning. Genom århundraden har Mme de Lafayettes stramt hållna men ingående studie om en ung kvinnas upptäckt av kärleken väckt livliga reaktioner. Det handlar om en kvinnas rätt att själv bestämma över sitt öde, och om det olyckliga i att andra beslutar i hennes ställe. Mme de Lafayettes behärskade sätt att säga vad hon tänkte i "Prinsessan de Clèves" är ett mästerstycke. Utan...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

TERTIO

2019-10-03

Betyg

Boken är full av veckopressens dyrkan av kungligheter, glans och konfetti. I den miljön presenteras förste älskaren som är rik, ansedd, charmerande och erfaren. Han har m.a.o. stånd. Detta verkar tilldragande på hjältinnan som blir het på honom. Men ack, hon är gift! Detta utgör hela intrigen. Jag blir snabbt likgiltig för hur det ska gå. Mest retar jag mig på den överdrivna finkänsligheten hos aktörerna. Det är den sortens finkänslighet som flörtar med lögnen genom att fördunkla saker i onödan medan man spindlar sig igenom dem. En nutida, svensk läsare måste slås av hur lätt det vore att med en nypa rakhet slita isär väven, och att enda anledningen till varför man inte gör det måste vara att man njuter av skickligheten i det sociala spelet, mer än man lider av den blindhet det medför. Men det är kanske detta som är "kultur"?