Politiska ideologier i vår tid

Larsson, Reidar

| 1989

Flag from sv

13


Denna bok är den enda på svenska som är inriktad på vår egen tids politiska idéer. I boken ges en koncentrerad framställning av 1900-talets och 2000-talets politiska idéer, deras bakgrund och förändringar. De klassiska politiska ideologierna skildras i var sitt kapitel, från lärofäderna till vår tids konflikter mellan liberalism, konservatism, marxism, kommunism och reformistisk socialism. Dessutom finns utförliga avsnitt om anarkismen, nationalismen, nazismen och vår egen tids nyfascism. De nya politiska riktningar som trätt fram under de senaste årtiondena ges stort utrymme: ? nyliberalismen ? den ideologiska utmaningen mot välfärdsstaten och den offentliga byråkratin ? ekologismen ? de gröna rörelsernas filosofi och program ? den radikala feminismen ? kvinnorörelsernas pionjärer och de nya kvinnopartierna ? islamismen ? religionen som ny revolutionär ideologi...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok