Politiska fiktioner

Didion, Joan

| 2016

Flag from sv

0


Politiska fiktioner är Joan Didions klassiska närstudie av amerikansk demokrati och av den grupp politiker, lobbyister och journalister som skapar berättelserna om politiken.I åtta eleganta och skarpa essäer genom tre presidentval och en sexskandal med påföljande rättegång analyserar hon den skenande populismen, och förklarar hur en dramatisk story i medierna alltid övertrumfar sanningen.Hennes provocerande tes att de demokratiska systemen förtvinar i händerna på en liten elit vars enda egentliga agenda är att vinna val har aldrig varit mer aktuell än i

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok