Politik som organisation

Rothstein, Bo

| 2001

Flag from sv

29


I den moderna välfärdsstaten blir politik till stor del en fråga om organisation. Förvaltningens organisationsform spelar en betydelsefull roll. Det är en gammal myt att det finns en åtskillnad mellan politik och administration. Tvärtom går gränserna mellan politiska och administrativa överväganden oftast inte att hålla isär. Inom många områden är det en öppen fråga var den offentliga makten faktiskt är belägen: Hos politikerna, hos internationella och centrala tjänstemän eller hos de lokala tjänstemän som direkt möter medborgarna? Politik som organisation, som nu kommer ut i en tredje helt omarbetad upplaga med flera nyskrivna kapitel, ger en problemorienterad översikt över ett antal områden inom den statsvetenskapliga analysen av den offentliga förvaltningen. Boken är tänkt som en introduktion i ämnet. Övriga författare: Shirin Ahlbäck, Thomas Bergström,...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok