Platons apotek

Derrida, Jacques

| 2022

Flag from sv

0


»En text är en text bara om den för den första blicken, för förste bäste, döljer lagen för sin sammansättning och reglerna för sitt spel. En text förblir för övrigt alltid oförnimbar. Men lagen och reglerna söker inte skydd i en otillgänglig hemlighet, det är bara så att de aldrig utlämnar sig i nuet åt något som kan kallas en varseblivning i strängare mening « Platons apotek är Jacques Derridas analys av farmakon, det som både kan tjäna som gift och läkemedel.  Jan Stolpe har reviderat sin tidigare översättning av texten inför denna nyutgåva. Anders Lindström och Sven-Olov Wallenstein har skrivit ett nytt efterord.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok