Onsalaaffären

Westerberg, Sven

| 1987

Flag from sv

9


DEN SÅ KALLADE ONSALAAFFÄREN rymmer så många svårtolkade element att det i dag råder starkt delade meningar, både i försvars- och utrikesdepartementet, om huruvida underrättelsetjänstens agerande den kulna och ubåtsinflammerade senhösten 1981 var riktigt eller klandervärt. Om det begicks fel kan man utan svårighet peka på bestämda tjänstemän, men samtidigt går det inte att förneka att den spänning som rådde i korridorerna på grund av den ryska ubåten, gjorde att vissa händelser inte ägnades den tid som krävdes. Fullständig enighet råder emellertid om en sak: Onsalaaffären tål inte offentlighet. Hur händelser skall tolkas och hur en del information skall behandlas är fortfarande, många år efteråt, föremål för diskussion. Det finns oklara punkter. Det finns en mängd upplysningar som av olika anledningar inte går att få bekräftade. Detta är ett dilemma för de politiska beslutsfattarna.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok