Om Aspergers syndrom : Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar

Attwood, Tony

| 2000

Flag from sv

11


Vad är Aspergers syndrom? För ett antal år sedan var det många som inte ens hade hört talas om termen, men i dag finns det i nästan varje skola något barn med denna diagnos. Ändå är det drygt 50 år sedan som den första karaktäristiken publicerades av barnläkaren Hans Asperger i Wien. Han identifierade ett sammanhängande mönster av förmågor och beteenden hos dessa barn, vilka kännetecknades av en oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler och begränsade möjligheter att skapa vänskapsrelationer, ett stelt, formaliserat talspråk, ett intensivt och uppslukande engagemang i vissa specialintressen och en motorisk klumpighet. Den brittiska forskaren Lorna Wing var år 1981 den första som kom att använda termen Aspergers syndrom. I denna boks förord skriver hon: "Styrkan i Tony Attwoods bok är att han kan åskådliggöra dessa människors värld. Han har en genuin empati med de barn och vuxna...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok