Också jag har varit Alfred Vestlund

Ekelöf, Gunnar

| 2016

Flag from sv

0


Gunnar Ekelöf (190768) intervjuades ofta och medverkade i åtskilliga tidnings- och tidskriftsenkäter. Här har nära nog samtliga kända intervjuer och enkätsvar med och av honom samlats. Den äldsta texten är en intervju om tidskriften Spektrum, publicerad i norska Dagbladet i april 1932. Bokens titel är ett citat ur en artikel från 1952 i Svenska Dagbladet där poeten avslöjar att han publicerat sig under pseudonymen A:lfr-d V:stl-nd i Grönköpings Veckoblad. Daniel Möller, bokens redaktör, är forskare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och sedan tio år ledamot av Gunnar Ekelöfsällskapets styrelse.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok