Objektrelationer och psykoterapi

Igra, Ludvig

| 1983

Flag from sv

12


Boken ger en grundläggande framställning av objektrelationsteorin, en gren inom den psykolanalytiska teorin. Ett återkommande tema inom objektrelationsteorin är hur förhållandet till andra människor omvandlas till en inre värld av objektrelationer. Boken diskuterar dessa frågor och tar även upp problem av praktisk natur, bland annat hur det psykterapeutiska arbetet kan äventyras om man ensidigt idealiserar den egna teorin. Huvudvikten i framställningen läggs på den interaktion, det samspel som uppkommer mellan terapeut och klient ? en interaktion som länge förbisetts inom den traditionella psykoanalysen. Boken vänder sig till psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och andra som sysslar med psykodynaismt inriktat arbete. Ludvig Igra är psykoanalytiker, föreläsare och lärare. Han har bland annat givit ut Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet (2001).

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok