Nyreligiositet i Sverige : Ett religionsvetenskapligt perspektiv

Frisk, Liselotte

| 1998

Flag from sv

7


Vad är egentligen att betrakta som nyreligiositet? Hur förhåller det sig till de gamla religionerna och till det sekulariserade samhället? Inte minst viktig är den distinktion som görs mellan begreppen nyreligiositet, nya religiösa rörelser och New Age, företeelser som blandas vilt bl a i medierna, men som sinsemellan är vitt skilda. Genom att anlägga ett religionsvetenskapligt perspektiv, och undersöka företeelserna ur ett historiskt och sociologiskt perspektiv, skapar Frisk ordning i begreppen och avmystifierar sådant som kan verka underligt och ibland rentav skrämmande.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok