Nonviolent Communication

Upplev tillfredsställande relationer på alla områden i ditt liv. Nonviolent Communication (NVC) handlar inte om att kompromissa utan om att ha en respektfull kontakt med omsorg om båda parter. Empati och ärlighet är nyckelbegrepp i ett förhållningssätt som spridit sig över hela världen. Med över 40 års erfarenhet av att medla och utbilda i kommunikation har Marshall B. Rosenberg visat att det är möjligt att hantera konflikter så att allas behov tillgodoses. Nonviolent Communication hjälper dig att: Befria dig själv från effekterna av tidigare erfarenheter och kulturell prägling. Bryta tankemönster som leder till konflikter, ilska och depression. Utveckla relationer baserade på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete. Skapa sociala strukturer som möjliggör att allas behov kan bli tillgodosedda Hantera konflikter fredligt; personligt eller yrkesmässigt, nationellt eller internationellt.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Samuel Karlsson

2010-03-26

Betyg

Nu har jag läst ut "Non violence communication". Det tog ett tag men jag ville verkligen ta till mig budskapet. Syftet med boken är att presentera ett sätt att kommunicera som förhindrar missförstånd och konflikter. Grunden är att säga vad man själv känner, upplever och vilka behov man har. Istället för att försvara sig med att tolka och lägga över ansvaret på kommunikationen på den man år i konflikt med. Oerhört intressant. Men svårt. Hörde också av en kompis som läser till psykolog att KBT bygger på att det inte finns några indviduella skillnader bara inlärda betenden. Kortfattat. Även det känns hoppfullt. Om jag kan lära mig att inte belöna mig själv med sötsaker kan jag övervinna sockersuget. Ungefär. Kärnan i NVC boken är ändå att det går att bryta gamla mönster och att det går att träna upp ett bättre sätt att kommunicera. Mycket bra.