Nemesis

Asimov, Isaac

| 1990

Flag from en

110


Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

A

arvid johansson

2018-06-08

LOL


Kjell Jacobsson

2010-05-06

Betyg

Händelserna HAR inträffat före stiftelsen då människan bor på bara en planet(Jorden) och "Hyperrymds resandet" bara är i sin linda. Här får vi en förklaring till hur människan spreds i Galaxen enligt Asimov. Och även hur "Psykohistorian" fick sin början.

Bengt Månsson

2010-03-26

Betyg

Händelserna i den här boken kan tänkas ha inträffat före Stiftelsens tillkomst.

Bengt Månsson

2010-03-26

Betyg

Händelserna i den här boken kan tänkas ha inträffat före Stiftelsens tillkomst.

Bengt Månsson

2010-03-26

Betyg

Händelserna i den här boken kan tänkas ha inträffat före Stiftelsens tillkomst.