När barn som upplevt våld möter socialtjänsten : om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande

Eriksson, Maria

| 2011

Flag from sv

0


När barn som upplevt våld möter socialtjänsten - om delaktighet, giltiggörande och barns perspektiv utgår från hur barn upplever familjerättsliga tvister och att möta socialtjänstens personal. Författarnas utgångspunkt är att delaktighet kan vara en viktig del av omsorgen om utsatta barn och de vill genom den här boken bidra till en praktik där barnen bemöts både som utsatta och som reflekterande personer med rätt till makt och kontroll över sina liv. Boken bygger på intervjuer med barn som själva berättar om sina erfarenheter. Med utgångspunkt i barnens berättelser analyserar författarna dels hur vuxna bemöter barnen i utredningarna och hur barnen görs delaktiga, dels i vilken grad barnens egna erfarenheter, tankar och känslor kring våld får utrymme i samtal med utredare. De undersöker också vilka strategier barnen själva använder i mötet med utredarna och hur de ser på sin egen delaktighet....

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok