Myten om Sisyfos

Camus, Albert

| 1994

Flag from sv

235


Är livet värt att leva? Detta är enligt Albert Camus filosofins grundläggande fråga.. Allt annat är tidsfördriv... Myten om Sisyfos tolkar Albert Camus som en revoltens filosofi, en lidelsefull protest mot det fundamentalt förtvivlade i människans livssituation: i en värld utan gud och utan mening vinner vi vårt värde i en medveten livsduglig hållning mot hopplösheten och en paradoxal kärlek till livet. I Myten om Sisyfos framlägger Camus den filosofiska grundvalen för sitt författarskap. Sisyfos inser tillvarons meningslöshet men accepterar dess villkor med bibehållen mänsklig värdighet. Den franske diktaren och nobelpristagarens inspirerade essä från 1942 är en av den moderna litteraturens och idédebatten ständigt aktuella klassiker. Albert...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Malena Palmquist

2022-07-04

Betyg

Svårläst men vi hade bra diskussioner i bokklubben...

B

Benjamin Elfors

2017-06-03

Betyg

Svårgenomtränglig men samtidigt skarp och koncis. Hans filosofi kan nästan ses som en nihilistisk variant på "leva i nuet" a la new age. Camus menar att vi måste vara medvetna om och acceptera tillvarons absurditet och förgänglighet - först när vi gör det kan vi fullt ut leva livet här och nu och inte hoppas på en framtid vi ändå inte vet något om.

Magnus Johansson

2016-07-23

Betyg

Tungrodd är verkligen namnet, och detta sänker mitt betyg. Men ämnet för boken är intressant, och är man beredd att först klämma en enklare introduktion till existentialismen (t.ex. Wikströms "Till längtans försvar") är den här verkligen läsvärd.

Camilla Nilsson

2012-08-02

Betyg

Det här är så otroligt vackert. Camus ord skänker både tröst, styrka och en paradoxal mening till meningslösheten. Del två och tre känns något lösryckta, eller utsvävande, från övriga resonemanget men det gör ingenting för
texten i sin helhet tvingar en till att reflektera och det ger så mycket. Förstår att många tycker att den känns tungrodd men läs den ändå, det är värt det!

Jeanette Algeson

2010-01-28

Betyg

Otroligt svårläst men bra om man bara kommer igenom den.

Tor von Geijer

2009-09-18

Betyg

!

Tor von Geijer

2009-09-17

Betyg

!