Muslimsk mystik : ur psykologisk synvinkel

Geels, Antoon

| 1999

Flag from sv

3


Intresset för muslimsk mystik, sufism, har ökat avsevärt. Ur internationell synvinkel framgår det av ett tilltagande bokflöde, inte minst när det gäller nya översättningar till västeuropeiska språk. I Sverige har vi dock inte sett någon saklig, översiktlig presentation av sufismen på drygt femtio år. Tor Andræs klassiska studie I myrtenträdgården från 1947 sträcker sig dessutom inte längre än de första tre till fyra århundradena i sufismens utveckling. I denna bok presenteras sufismens upppkomst, de mest framstående sufierna och deras förhållande till de muslimska rättslärda samt ordensväsendets uppkomst. Framställningen sträcker sig ända in i vår tid. Särskild uppmärksamhet ägnas åt Ibn Arabi, den »Största Mästaren« (al-Shaykh al-Akbar) och Jalal ad-din Rumi, vars namn förbinds med de dansande dervischerna, med extatisk kärlek, med hänförd flykt i det Oändliga.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok