Morallära för 2000-talet

Jacobs, Jane

| 1995

Flag from sv

0


Denna bok handlar om något så ovanligt som vuxna människor som tar sig tid att sitta ned tillsammans och tala allvar. Det är den enkla ramberättelsen kring en platoninspirerad dialog om grunderna för vårt samhälle. Jane Jacobs tes är att vi styrs av två normuppsättningar, som hon kallar moraliska syndrom. Den ena är väktarnas, som styr polis, lagstiftning, domstolar, statsförvaltning och kyrka, och som bygger på styrka, hierarkier och förpliktelser. Den andra är affärslivets, och den styr handel, produktion och det storskaliga samarbete som ger oss samhällen. I dialogens form utvecklar Jacobs personer sina tankar kring hur de olika normerna fungerar. Många av slutsatserna är överraskande - som att förödande konsekvenser uppträder när vi försöker tillämpa väktarnas normer i affärslivet eller handelsmännens normer på system som kräver väktarnas moral.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok