Moralen landskap

Harris, Sam

| 2011

Flag from sv

17


De flesta människor - från religiösa fundamentalister till icke-troende forskare - är idag överens på en punkt: Vetenskapen har ingenting att säga oss om moral. Vårt motstånd mot att vetenskapligt undersöka frågor om mening och moral har blivit det vanligaste sättet att rättfärdiga gudstro, men fungerar också som ett indirekt försvar för de brutala övergrepp som idag begås mot människor i religionens namn. I Moralens landskap river Sam Harris den förmenta muren mellan fakta och mänskliga värderingar. Med nya perspektiv på uråldriga frågor om rätt och fel, gott och ont, visar han att vi redan vet tillräckligt om hjärnan och dess relation till det som sker i omvärlden för att kunna hävda att det existerar vetenskapliga svar på människolivets viktigaste frågor. Religionens intrång på värderingarnas sfär kan därmed slås tillbaka. Precis som det inte finns någon kristen fysik eller muslimsk algebra,...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Henrik R.

2011-03-12

Betyg

Sam Harris är alltid läsvärd och denna bok är inget undantag. Detta är ett logiskt steg i hans pågående kamp mot dåliga ideér; i denna bok representerade främst av moralrelativister och dogmatiskt religösa. Möjligen kan man säga att det han talar om som "Science" i titeln och boken är ganska brett; mer än kanske de flesta skulle hålla med om och verkar ibland inkorporera filosofin själv (se http://www.skeptic.com/eskeptic/11-02-02/#feature för en kritisk recension). Dock; även om man inte håller med Harris om allt så är han väldigt skarp, kristallklar och rolig.