Modern teoribildning i socialt arbete

Payne, Malcolm

| 2002

Flag from sv

9


Det sociala arbetets natur är mångtydigt och omdiskuterat. Det är därför svårt att få en klar överblick över det sociala arbetets teorier. Socialt arbete är inte något självklart, välavgränsat ämnesområde. Författaren vill med denna bok granska och ge en överblick över befintliga praxisteorier. Det är inte fråga om ett försök att skapa en ny teori utan om en reflektion över sådana som finns tillgängliga. Han söker visa hur dessa teorier kommer till användning, vilket värde de har i det sociala arbetets praktiska tillämpning och vilka skillnader som finns mellan dem. Förhoppningen är att bidra till en tydligare karta över olika teorier, en karta som kan vägleda studerande och professionella i deras praxis. Boken handlar också om teorier som vill förklara, beskriva eller legitimera det som socialarbetare gör. Många sådana teorier har kopplingar till mer generella sociologiska och psykologiska...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok