Metoder i kommunikationsvetenskap

Larsson, L

| 2000

Flag from sv

3


Medie- och kommunikationsvetenskap bygger på både samhällsvetenskap och humaniora och använder sig därmed av en rad metoder i forskning och uppsatsarbeten. Denna bok syftar till att möta behovet av en ny ämnesspecifik metodlära. I bokens första del presenteras både kvantitativa metoder – surveyundersökning och innehållsanalys – och kvalitativa metoder, däribland etno-grafisk observation och personliga intervjuer. Inom medie- och kommunikationsvetenskap förekommer idag en uppsättning olika teorier och metoder för att analysera språk och medier. I den andra delen av boken presenteras ett antal av dessa metoder, med teoretisk bakgrund såväl som konkreta exempel. De analysmetoder av text och bild i vid mening som ingår i volymen är retorikanalys, bildanalys, filmanalys, receptionsanalys...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok