Metafysiken som varats historia

I denna intensiva dialog med den filosofiska traditionen - framförallt Platon, Aristoteles och Nietzsche - skisserar Heidegger några huvuddrag i den varats historia som utgör det dominerande temat i hans senare tänkande.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok