Mentalisering : att leka med verkligheten

Rydén Wallroth

| 2008

Flag from sv

17


Detta är den första svenska boken om mentalisering, ett begrepp som under de senaste åren rönt allt större uppmärksamhet. Mentalisering handlar om att reflektera över sina egna och andras tankar, känslor och intentioner. Mentaliseringsförmåga är en förutsättning för självkännedom, empati och socialt samspel.Göran Rydén och Per Wallroth förklarar vad mentalisering är, hur denna förmåga utvecklas och vad brister i förmågan att mentalisera kan bero på och leda till. Författarna beskriver mentaliseringsförmågan ur ett evolutionärt perspektiv, ett anknytningsperspektiv och ett biologiskt perspektiv. De beskriver också utförligt hur mentaliseringsbaserad terapi (MBT) kan användas för att hjälpa personer med borderline personlighetsstörning. MBT är en ny integrativ terapiform som har visat god effekt i vetenskapliga studier.Boken innehåller en mängd fallbeskrivningar och exempel ur vardagen...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

astro cyt

2012-10-05

Betyg

Jag har inte läst ´hela boken, men det jag läst verkar bra. <har dock en invändning mot deras syn på självskadebeteende. de skriver:

"Det är inget optimalt sätt att hantera ångest på, och det kan ge fula ärr, men det är ingenting man dör av, och det är inte ett tillräckligt skäl för inläggning."

Jag måste faktiskt säga att jag håller inte med på den punkten. jag har själv begått självskadehandlingar och hamnat nära döden och det har många andra också gjort! Man kan faktiskt dö av det! Man kan inte generalisera så som de gör och säga att självskadebeteende inte är allvarligt, för det är allvarligt!
Visst, man behöver inte bli inlagd vid varje självskadetillfälle men ibland krävs faktiskt inläggning. När det gått tillräckligt långt. Eller skulle det inte vara allvarligt med avskurna vener, artärer, muskler, senor, stora överdoser, va?! Jag tycker det är allvarligt varje gång man blir sydd...
Så, deras attityd stör mig lite. För övrigt är boken jätteintressant.

Nina Nykvist

2009-07-12

Betyg

Mycket intressant! Det gör vi ju hela tiden, mentaliserar. Men jag köper inte hela förklaringen till hur man utvecklar förmågan.