Mellan det triviala och det outsägliga : blad ur humanioras och samhällsvetenskapernas historia

Vad är samhällsvetenskaper för något, och vad är humaniora? Vad förenar dem, och vad skiljer dem åt? Hur förhåller de sig till naturvetenskaperna? Dessa frågor står i centrum för Sven-Eric Liedmans Mellan det triviala och det outsägliga - Blad ur humanioras och samhällsvetenskapens historia.Mellan det triviala och det outsägliga utgör en överblick över de senaste tvåhundra årens diskussion inom humaniora och samhällsvetenskap. Denna diskussion rymmer, menar Liedman, två huvudproblem. Det första gäller humanvetenskapernas studieobjekt, alltså människornas värld. Vad är det som utmärker denna värld? Hur skiljer den sig från naturen? Vilka är dess beståndsdelar? Hur hänger dessa beståndsdelar samman? Vad sker det för slags utveckling?Det andra problemet gäller de forskningsmetoder och de vetenskapliga teorier som kan utnyttjas och utvecklas inom humanvetenskaperna. Är det metoder och teorier...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok